FAQs

Tình Trạng đặt hàng


Làm cách nào để thay đổi hoặc hủy đơn hàng?


Cách dễ nhất để bạn hủy các mặt hàng từ đơn đặt hàng hoặc đơn đặt hàng đầy đủ là bằng cách đăng nhập tại hangmy.vnvà làm theo các bước được liệt kê dưới đây:


1. Trên trang Overview Tổng quan về tài khoản của bạn, nhấp vào số thứ tự bạn muốn hủy.


2. Kiểm tra tất cả các mục bạn muốn hủy và nhấp vào nút Hủy các mục đã kiểm tra.


Xin lưu ý: Trạng thái phải ghi Đã gửi hoặc Đang xử lý để đủ điều kiện hủy trực tuyến.


3. Trên màn hình tiếp theo, vui lòng chọn lý do hủy từ menu thả xuống và sau đó nhấp vào nút Gửi hủy.


4. Nếu (các) mục của bạn đã bị hủy thành công, màn hình tiếp theo sẽ ghi: Cảm ơn! Yêu cầu hủy của bạn đã được xử lý thành công!


Một số thay đổi có thể được thực hiện cho một đơn đặt hàng mà không cần phải hủy bỏ. Vui lòng liên hệ ngay với Nhóm khách hàng thân thiết của hangmy.vn theo số 0287 303 3335nếu bạn cần hỗ trợ hủy hoặc thực hiện thay đổi đối với đơn hàng.


Xin lưu ý rằng một số đơn đặt hàng sẽ được giao ngay sau khi đặt và không phải lúc nào cũng có thể hủy hoặc thực hiện thay đổi.


trạng thái đơn hàng của tôi như thế nào?


Sau khi đặt hàng, bạn có thể xem trạng thái đơn hàng 24 giờ một ngày bằng cách nhấp vào liên kết của Tài khoản ở góc trên cùng bên phải của mỗi trang của hangmy.vn. Từ đó, bạn sẽ có thể xem thông tin về đơn hàng của bạn.